czasopismo.legeartis.org
Rzeczy znalezione -- nowa ustawa o rzeczach znalezionych
Rzeczy znalezione doczekały się nowej regulacji. Ustawa o rzeczach znalezionych reguluje prawa i obowiązki osoby, która znalazła rzecz zgubioną.