czasopismo.legeartis.org
UOKiK wreszcie zauważył spam od Software Hauptstadt | Czasopismo Lege Artis
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wreszcie dostrzegł spam wysyłany przez spółkę Software Hauptstad jako organizacje konsumenckie.