czasopismo.legeartis.org
Obowiązek posiadania kagańca | Lege Artis
Obowiązek posiadania kagańca przez każdego właściciela psa nie wynika z art. 77 kw. Wymóg taki mogą wprowadzać wyłącznie uchwały gminne.