czasopismo.legeartis.org
Spam telefoniczny -- czy art. 172 PT ukróci praktyki?
Spam telefoniczny -- art. 172 prawa telekomunikacyjnego ma ograniczyć skalę zjawiska. Czy jednak redakcja przepisu nie jest zbyt niejasna?