czasopismo.legeartis.org
Apostołowie Opinii to "czyściciele" opinii w internecie
Apostołowie Opinii chwalą się czyszczeniem opinii w internecie. Jednak art 14 UŚUDE nie pozwala na przyjęcie, że każda opinia jest bezprawna