cyfranogaethcymru.wordpress.com
Yn cyflwyno ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu newydd: Siobhan Hayward
Pan ofynnwyd i mi ysgrifennu blog i gyflwyno fy hun, teimlais mai’r man cychwyn gorau fyddai pan groesais y bont a dod i fyw yng Nghymru (am yr eildro) tua 15 mlynedd yn ôl. Rwy’n wreiddiol o Loegr…