cyfnewidfaarferda.cymru
Pennod dau: Dr Chris Subbe a Dr Olwen Williams
Ym mhennod 2, cawn sgwrs â Chris Subbe, sy’n esbonio’r Wee Wheel (gweler y llun), a gyflwynwyd er mwyn lleihau niwed sydyn i’r arennau i gleifion mewn ysbytai (1.45 – 7.30 mun). Yna, bydd Olwen Wil…