cyfnewidfaarferda.cymru
Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa)
Ym mhennod 1, cawn sgwrs â Rupert Moon yngl┼Ěn â gweithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu ymddygiad y tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 mun). Yna, mae’r Athro Judy Hutc…