cyfnewidfaarferda.cymru
Gadewch i’ch gorffennol, a’n presennol, lywio eu dyfodol – Katie Hoddinott
Bydd #WAOYouth yn digwydd ar 12 ac 28 Mawrth, yng Nghaerdydd a Lanrwst. Mae Katie Hoddinott yn 17 oed. Mae hi’n gwirfoddoli gyda Melin Homes ac yn astudio yn Ysgol Uwchradd ac roedd hi’…