cyfnewidfaarferda.cymru
Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton
Ym Mhennod pedwar, yr Athro Dave Snowden sy’n esbonio ei ddull ‘Cymell, nid Gorfodi’ (Nudge Not Yank) ar newid ymddygiad. Mae defnyddio naratif i adnabod sefyllfa bresennol person, eu hagwedd at ne…