cyfnewidfaarferda.cymru
Taclo Anghydraddoldeb
Ers ei lansio yn 2012 mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi £4miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol dros ddau gyfnod o’i raglen GalwAmWeithredu mewn 21 prosiect unigol. Mae wedi arddangos ymarfe…