cyfnewidfaarferda.cymru
Risgiau a reolir yn dda: Cyd-destun yw popeth
Read this blog post in English Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da seminar beilot ar sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd. Yn y blog hwn, mae Chris…