cyfnewidfaarferda.cymru
Astudio a diben: Meddwl ar ffurf systemau a gwasanaethau cyhoeddus
Read this blog post in English Sut gellir cymhwyso Meddwl ar Ffurf Systemau i wasanaethau cyhoeddus? Mae Dyfrig Williams yn myfyrio ar yr hyn a ddysgodd o ddarllen “The Whitehall Effect.” Ar ôl cae…