cyfnewidfaarferda.cymru
Newid ymddygiad ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol gwell
Read this blog post in English Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminar ar Gwella arweinyddiaeth a pherchenogaeth ddigidol. Mae Dyfrig Williams yn dangos sut y c…