cyfnewidfaarferda.cymru
Y pwysigrwydd o gydnabod y berthynas rhwng ymchwil ac iaith
Read this blog post in English Beth sy’n gwneud ymchwil yn llwyddiannus a pha rôl mae iaith yn chwarae yn hyn? Isod mae Ena Lloyd yn rhannu blogbost gan Jeff Brattan-Wilson o Anabledd Cymru, sy’n s…