cyfnewidfaarferda.cymru
Sut allwn annog partneriaid i gefnogi dull gweithredu amlasiantaeth?
Arweiniodd Simon Pickthall o Vanguard Consulting weithdy yn ein digwyddiad ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr. Isod mae Simon yn edrych ar sut y gallwn weithio g…