cyfnewidfaarferda.cymru
GovCamp Cymru 2016: Newid ymddygiad i wella gwasanaethau cyhoeddus
Sut gall theori newid ymddygiad helpu ni i roi syniadau o anghynhadleddau ar waith mewn sefydliadau? Isod mae Dyfrig Williams yn amlinellu ei syniad am sesiwn yn GovCamp Cymru. Eleni fydd fy nhrydy…