cyfnewidfaarferda.cymru
Beth all Data Agored wneud ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus?
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal Google Hangout ar Ddata Agored. Fe fydd y Hangout yn edrych ar sut all Data Agored helpu ni i ddarparu gwasanaethau ar y cyd sy’n dryloyw ac effeithiol. …