cyfnewidfaarferda.cymru
Trosglwyddo Asedau: Popeth y mae arnoch angen ei wybod
Beth oedd y pwyntiau dysgu allweddol o’r digwyddiad Trosglwyddo Asedau WCVA? Yn y blogbost yma mae Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn edrych nôl dros y diwrnod. Roedd y digwyddiad Trosglwyddo A…