cyfnewidfaarferda.cymru
Arloesi, rheoleiddio ac ymgysylltu: tair rôl newydd i graffu?
Blog gan Dave McKenna, Rheolwr Craffu, Dinas a Sir Abertawe. Wedi tyfu ac yn ceisio darganfod ei ffordd; mae’n teimlo fel bod craffu llywodraeth leol wrth y groesffordd. Roedd y byd cafodd craffu e…