cyfnewidfaarferda.cymru
Beth mae Dynladdiad Corfforaethol i wneud â mi?
Blog gwadd gan Philip Jones, Capital Law LLP. Yn fy ngalwedigaeth fel cyfreithiwr ymgyfreitha ac anghydfod, mae cyfyngu difrod yn rhan fawr o’m swydd. Yn aml mae fy ffôn yn canu pan bod problem wed…