cybermikan-sungazing.org
Značenje boja
Meditacije na boje Crna: Crna apsorbuje, prikriva, i kreira konfuziju i haos, novi početci, znanje skrivenih stvari, sadržitelj svetlosti, jedna od najmoćnijih boja. Koristite crnu za samo kontrolu, izdržljivost, i strpljenje. Crna je takođe dobra boja da koristite pri unošenju nesklada i konfuzije između neprijatelja. Može se takođe koristiti za zaštitu,