cvetpapirusa.com
Rukavice za ljuštenje
“Ostavite krompir na miru” zveči mi u glavi dok posmatram bajati reklamni poster na pozadini vozačeve kabine. Nanovo se vozim omiljenom 78-icom, nanovo žurim da stignem na vreme iako za to nema pot…