cvetpapirusa.com
Kuc, kuc
“Mogu li da uđem?” pitao si me. Tvoj prigušeni glas dopreo je iza mojih novopostavljenih, blindiranih vrata. “Noću čujem nečije korake.” odgovorila sam, kada si me priupitao za razlog te građevinsk…