cvetpapirusa.com
Na šalteru
* kratka priča objavljena, pod pseudonimom N.Otev, u zborniku izdavačke kuće Alma pod nazivom “Divka” za najlepša ostvarenja sa XVII konkursa za najkraću kratku priču * Usled štrajka ra…