cvetpapirusa.com
Ruke
* kratka priča objavljena u zborniku izdavačke kuće Alma pod nazivom “Divka” za najlepša ostvarenja sa XVII konkursa za najkraću kratku priču * Kad autobus zastane na semaforu, mirno če…