cvetpapirusa.com
Pasifajina kći
Moglo bi se reći mnogo o njoj, kao na primer da je odlučna, možda čak i gorda, pa i da je tvrdoglava, možda. Te zamerke (koje namerava da ospori) jednostavno su neosnovane. Istina je da je potpuno …