cvetpapirusa.com
Kafkin san
Među njegovim dnevnicima, zabeležen je i ovaj san: Jednog sivog dana, dok je F. bio u šetnji, iznenada je počelo da kiši. Potražio je sklonište u podnožju mosta. Potporni luk se osipao pod težinom …