cvetpapirusa.com
Dan u ordinaciji
Kada je doktor psihijatrije dr.sci.med. Aleksandra Bubera odlučila da otvori svoju ordinaciju nije mogla naslutiti kakvim herkulovskim podvigom će se ta njena zamisao pokazati. Nakon što je isprati…