cvetpapirusa.com
Asfaltna balada
Na betonskom pločniku kreće se sporo i otežano kao da za sobom vuče težak naramak. Uprkos svom punačkom telu nastavlja da stameno korača napred. Savija se tamo gde bi joj inače bio struk, ali se ve…