cvetpapirusa.com
Polet
Zvona na crkvi uveliko su odzvanjala kada se tračak svetlosti sakrio među nepravilno poređanim kamenjem utisnutim u put uzbrdo koji je vodio do crkvenog dvorišta. Sunce ne beše tako visoko na nebu,…