cvbtruong.wordpress.com
Kiếm tiền từ phim ngắn
Bài dịch từ Bloop Animation Kiếm tiền. Một chủ đề rất hiếm khi được thảo luận, và nghệ sĩ thường tránh né chủ đề này vì sợ bị gọi là “thương mại hóa” hoặc “bán rẽ nghệ thuật&#8221…