cvbtruong.wordpress.com
Jackie Chan – Cách làm phim hành động hài
Tạm dịch (vì chưa có thời gian ^^): – Đặt nhân vật (nv) chính vào thế bất lợi, để chiến đấu, giành lại vị trí. – Hành động (của nv chính) tạo ra phản ứng (của đối phương) hợp logic. &#8…