cvbtruong.wordpress.com
Lỗi không tìm thấy tọa độ X, Y, Z trong component editor – Eric StandLe
Một vấn đề mà mình vô tình gặp phải trong quá trình thực hành bài tut “Irex Zbrush thực hành ” của anh Trường / phần số 5 “Edit model trong Maya” /video số 1 : mirror và kiểm tra. Vấn đề là khi đan…