cvbtruong.wordpress.com
zbrush Cơ Bản [Phần 1 :Giao diện và các phím tắt cơ bản] – Leo Nguyễn
Video Zbrush cơ bản, thực hiện bởi Leo Nguyễn. Các bạn xem thêm tại đây: Leo Nguyễn Youtube Channel