cvbtruong.wordpress.com
VFX Vietuts bởi Tan Da Studio
Lời giới thiệu Sơ lược hình ảnh kỹ thuật số (Digital Imaging) Giới thiệu tạo hình 3D (Modelling) Giới thiệu Autodesk 3DS Max Hướng dẫn Autodesk Maya Giới thiệu các công đoạn tạo hiệu ứng (Pipeline)…