cvbtruong.wordpress.com
Hậu trường “Diablo III Black Soulstone Cinematic” (phần 3)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Hệ thống động (dynamic systems) Những bộ phận của nhân vật có sự thay đổi liên tục được gọi là những bộ phận động hay hệ thống động. Lấy tóc và áo quần làm ví dụ. Tiếp t…