cvbtruong.wordpress.com
Hậu trường “Diablo III Black Soulstone Cinematic” (phần 2)
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Hiệu ứng hạt Bản thân nhân vật cũng được bao phủ bởi rất nhiều hiệu ứng hạt, nhằm tăng thêm “cá tính” cho chúng, như: da, giọng nói, thái độ. Ví dụ, hiệu ứng…