cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
TRIỆU CHỨNG NHIỄM TRÙNG “Chlamydia” Ở NAM GIỚI !
Hầu hết những người bị chlamydia không gặp bất kỳ triệu chứng nào. Nếu một người không có triệu chứng, những điều này có thể không phát triển trong vài tuần sau khi bị nhiễm trùng ban đầu. Nguồn CD…