cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
TT TRUMP: “TAI SAO PHẢI VIỆN TRỢ CHO NHỮNG QUỐC GIA PHẢN BỘI HOA KỲ ỦNG HỘ TÀU CỘNG?”
Tổng thống Donald Trump đang tiến gần hơn với việc công bố kế hoạch điều chỉnh về cách Mỹ phân bổ viện trợ nước ngoài. Theo đó, tiền dự kiến sẽ được chuyển cho các nước đồng minh, và ưu tiên những …