cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?
Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?” Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có …