cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
TẠI SAO… TÔI BẦU CHO TT DONALD TRUMP THÊM MỘT NHIỆM KỲ NỮA ?
Nếu mà so sánh Tổng Thống Donal Trump về tài ngoại giao, thì đương nhiên không bằng Tổng Thống Obama, TT Bush Cha và Con, TT Clinton, TT Reagun, TT Jimmy Carter, nhưng làm việc có quy tắc và điêu l…