cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
PHẠM THIÊN THƯ… CÕI THƠ THIỀN SƯ !!
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940-) là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo Phật. Ông được coi là “người thi …