cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
ĐÃ HIỂU LẦM… JOHN MCCAIN KHÔNG PHẢI LÀ “CHA ĐẺ” RA CHƯƠNG TRINH “HO” !!
(vợ cựu tù nhân vc – bà Khúc minh Thơ và ân nhân HO – thượng nghị sĩ Robert Funseth ) Sự thật về Chương trình HO và những người có công đầu Sáng nay, Chủ Nhật 02-9-2017, là ngày …