cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
NGÔ THỤY MIÊN… ÂM NHẠC, SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI !!
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sinh ngày 26 tháng 9 năm 1948 tại Hải Phòng, và là con thứ nhì trong một gia đình bảy người con. Ông lớn lên trong môi trường sách vở và thơ văn, do gia đình ông có mở một nhà…