cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
NHỮNG ĐỘNG TÁC “CẤP THỜI” CHỐNG ĐỘT QUỴ TUYỆT VỜI !!
Phòng chống đột quỵ là một trong những việc làm cần thiết, khi đột quỵ đang là một trong những mối đe dọa của cả nhân loại, cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người mỗi năm, chỉ đứng sau bệnh ti…