cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
HIỂU BIẾT THÊM VỀ HUYẾT ÁP THẤP… SỰ NGUY HIỂM VÀ NGĂN NGỪA !!
Theo các bác sỹ tim mạch, bất kỳ sự tăng – giảm nào so với chỉ số huyết áp bình thường đều gây ra những tác động xấu đến sức khỏe. 1. Chỉ số huyết áp phản ánh điều gì? Chỉ số huyết áp được đo dựa t…