cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
MỘT ÔNG GỐC VIỆT DÍNH LÍU ĐẾN VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI SAU 11 NĂM MỚI RA ÁNH SÁNG !!
(hình trái: Nghi can Nguyễn Trường Tiến / hình phải: nạn nhân Phan Xuân Trí) WEST VALLEY CITY, Utah – Một dấu tay máu đã nằm trong kho dữ kiện trong hơn một thập niên mà không được biết là thuộc…