cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
THỎ và RÙA !!
Một cuộc đua chạy Marathon, Thỏ và rùa đã sẵn sàng, trước tiếng reo hò của mọi ngườii, thỏ rất tự tin, nhưng luôn…cảnh giác cao độ, chạy thục mạng, rùa đủng đỉnh vác cái mai kiên nhẫn lê từng…