cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
BỊ ĐÌNH CHỈ NGHỈ HỌC, 4 HỌC SINH RỦ NHAU ĐỐT NHÀ HIỆU TRƯỞNG!!
Cả căn nhà và 3 chiếc xe hơi của ông hiệu trưởng này ‘tan tành mây khói’ vì hành động nông nổi của đám học trò hư. Ông Mark Helerek, hiệu trưởng một trường trung học tại bang Idaho đã bị chính học …